Milton Glaser

by - 15.4.12

Source: Milton Glaser webpage

Today, I got familiar with the silhouette of one of the greatest graphic artists of the twentieth century. His name is Milton Glaser. Have you ever wondered who designed the famous logo “I ♥ N Y”? It was HE!

Glaser's other well-known works include a series of posters that defined the style of the '60s and early '70s, and counteless logos, including such instantly familiar identities as Barron's and the Brooklyn Brewery. He is a co-founder of New York magazine and helped set that magazine's honest and irreverent tone.

Mr. Glaser is active on various social networking sites, which differ in content. The best information can be found on his website, where you will find his biography, history, latest news, videos and interviews. Also, we'll find the online store where you can buy his work. The target group are designers, people interested in art and social media. People who want to learn from the best.

Although Mr. Glaser has 83 years, he knows that he must follow the time and so we can watch the activity on Twitter and Facebook. Those channels of Social Media are “liked” or “followed” by people who love his work (no matter if is interested in design or art). His logo “I ♥ N Y” became so popular in our culture. Facebook account uses avatar made of that logo. 


Dzisiaj zapoznałam się z sylwetką jednego z największych grafików XX wieku. Nazywa się Milton Glaser. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kto zaprojektował słynne logo
“I ♥ N Y”? To właśnie ON!

Inne słynne grafiki Glasera zawierają serię plakatów, które określają styl lat 60-siątych i wczesnych lat 70-siątych, a także niezliczona ilość logo, jak na przyklad logo Barron's lub browarów Brooklyn. Jest współzałożycielem nowojorskiego magazynu i pomógł ustawić uczciwe i lekceważący ton tego tygodnika.

Pan Glaser jest aktywny na różnych portalach społecznościowych, które różnią się zawartością. Najlepsze informacje można znaleść na jego stronie internetowej, na której znajdziemy jego biografię, historię, najnowsze wiadomości, widea i wywiady. Również tam znajdziemy jego sklep internetowy, gdzie można zakupić jego prace. Grupą docelową są projektanci, ludzie zainteresowani sztuką i mediami społecznościowymi. Ludzie, którzy chcą uczyć się od najlepszych. 

Pomimo że Pan Glaser ma 83 lata, wie że musi podążać za czasem i dlatego możemy obserwować jego aktywność na Twiterze i Facebooku.  Te kanały społecznościowe są "polubione" lub "obserwowane" przez ludzi, którzy kochają jego prace (bez względu na to, czy interesują się sztuką lub projektowaniem). Jego logo "I ♥ NY" stało się bardzo popularne w naszej kulturze. Awatar konta na Facebooku wykorzystuje właśnie to logo. You May Also Like

2 comments

Instagram