MAGENTA

by - 18.6.12

Preparing to paint another abstraction, I decided to use the gases that are left from the last painting and create a similar work to ABSTRACTION 001.I like all shades of red and I think it will fit on a black-and-white background. I am wondering what will be the end result.

Przygotowując się do namalowania kolejnej abstrakcji, postanowiłem wykorzystać gazy, które pozostały od ostatniego malowania i stworzyć podobną pracę do ABSTRACTION 001. Bardzo lubię wszystkie odcienie koloru czerwonego i myślę, że będzie pasować na czarno-białym tle. Zastanawiam się, jaki będzie efekt końcowy.

  
Main inspiration /// Główna inspiracja

Preparing base for painting /// Przygotowanie bazy do malowania
The beautiful magenta primary color /// Piękny kolor magenty podstawowej

I could use a manicure /// Przydałby się manicure


MAGENTA

"A brilliant purplish red, as well as a dye similar to fuchsin or solferino; named in 1859 after the French victory in that year at the northern Italian town of Magenta. One of the earliest synthetic dyes (after mauve) and particularly popular in the Victorian era, magenta is a coal tar derivative. In its crystalline form, the dye has a bright green sheen; but when dissolved, magenta colors animal fibers directly, and vegetable fibers after mordanting, in a characteristically strong but unstable red."    

THE COLOR COMPEDIUM 
HOPE AND WALCHMAGENTA

"Genialny purpurowy odcień czerwieni, jak i również barwnik podobny do fuksji lub solferino, nazwany w 1859 roku po zwycięstwie Francji nad miejscowością Magenta w północnych Włoszech. Jeden z pierwszych syntetycznych barwników (po mauve) i szczególnie popularny w epoce wiktoriańskiej. Magenta jest pochodną smoły węglowej w postaci krystalicznej, barwnik ma jasny zielony połysk, ale po rozpuszczeniu, magenta koloryzuje włókna zwierzęce bezpośrednio, a włókna roślinne po bejcowaniu, w charakterystyczną silną, ale niestabilną czerwień ".

THE COLOR COMPEDIUM 

HOPE AND WALCH

You May Also Like

0 comments

Instagram