m i n i m a l i s t

by - 2.8.12


Minimalist photography is something that I really like. Shapes, colors, never ending lines...
I think those photos somehow describe my nature, certain feelings... 
Enjoy ;-)
Fotografia minimalistyczna jest czymś, co naprawdę lubię. Kształty, kolory, nigdy nie kończące się linie ...
Myślę, że te zdjęcia jakoś opisują moją naturę, pewne uczucia ...
Zapraszam;-)You May Also Like

2 comments

Instagram