Social Network and the lamp

by - 20.8.12

Today, sitting in my room, I "heard" my biggest canvas (100x80 cm) which shout: "take me, let's go crazy!". I said: "why not".
In my imagination I have an image of Social Network nowadays. I will warn you that my next abstraction will not be polite, but rather sinful :). As we all know, social networking allow us to share lots of things like photos, ideas, interests and many, many more... sometimes too much...  
I painted my canvas in 'primary cyan' color for now, let's see what will be tomorrow.

By the way- tomorrow I am starting my second year at the University! I am so excited, curious and happy that I will see again most of my classmates, learn new things.

Dziś, siedząc w moim pokoju, "słyszałam" moje największe płótno (100x80 cm), które wołało: "weź mnie, zaszalejmy!". I powiedziałam: "dlaczego nie".
W mojej wyobraźni mam obraz współczesnej Sieci Społecznościowej. Ostrzegam, że moja następna abstrakcja nie będzie grzeczna, ale grzeszna :). Jak wszyscy wiemy, sieci społecznościowe pozwalają nam dzielić się wieloma rzeczy, takimi jak zdjęcia, pomysły, zainteresowania i wiele, wiele innych ... czasem tego jest za dużo...
Jak na razie pomalowałam płótno cyjanem, zobaczymy co będzie jutro.

Przy okazji - jutro zaczynam mój drugi rok na uniwersytecie! Jestem tak podekscytowana, ciekawa i szczęśliwa, że zobaczę większość moich kolegów, nauczę się nowych rzeczy.


Canvas which shouted on me today... /// Płótno, które krzyczało na mnie dzisiaj ...

So I painted it bluishhhh... /// Więc pomalowałam go na niebiesko...

I also wanted to show you my new purchase. Lampshade which I bought yesterday for only 2,99 euro! In my opinion it has hidden beauty. My guest told me today that for her it looks like dumpling, for me it is like a dust bag or a box of popcorn - it's amazing, that we see something different.

Chciałam Wam również pokazać mój nowy zakup. Abażur, który kupiłam wczoraj za jedyne 2,99 euro! Moim zdaniem ma ukryte piękno. Mój gość powiedział mi dzisiaj, że dla niej to wygląda jak kluska, dla mnie on wygląda jak worek na kurz lub pudełko popcornu - to niesamowite, że widzimy coś innego! PS My journey back was long but successful, well, maybe except that I sat on a piece of chocolate ;p
PS. Moja podróż powrotna była długa, ale udana, no może poza tym, że usiadłam na kawałku czekolady; pYou May Also Like

0 comments

Instagram