Drawing!

by - 10.10.12


Since five weeks I am attending drawing classes. Is one of the additional courses which can be taken at our university and it takes place on Tuesdays evenings. Drawing is something totally new for me, last time I was drawing in primary school!!! Painting, my biggest love (to the things, I do not say about people :p) is something completely different, I feel more sure about paints, is kind of freedom. The name of class is Live Model Drawing what means that we are drawing a real human body. I would like to show you my drawings since first class - they took me like 10/20/40 min each one. 
Class starts at 17:15 with warm up - 20 sketches/1 min poses.
Next is an exercise - each week different, for example drawing a model without looking the paper,10 min.
Later we have some poses, 10 - 20 minutes each.
Classes are till 20:15 (8:15 p.m.)
First class was completely strange for me, you know what I mean - there came a guy without clothing and stand in front of us! Now I get used to it :)
I would like to show you my drawings. I start from the last ones (newest) because I want to make better impression  - you know - I am warming up!
I uploaded photos of drawings from each class because I would like to show my progress. First tool which I used was pencil B4, B6 but when I discovered charcoal I just couldn't stop playing with this dirty, black thingy :D  FUN!!!

Od pięciu tygodni uczęszczam na zajęcia z rysunku. Są one jednym z dodatkowych kursów, które można wybrać na naszej uczelni. Zajęcia odbywają się we wtorki wieczorową porą. Rysunek jest rzeczą zupełnie nową dla mnie, ostatni raz rysowałam w szkole podstawowej! Malarstwo, moja największa miłość (do rzeczy, nie mówię o ludziach: P) to coś zupełnie innego, czuję się bardziej pewna farb; to rodzaj wolności. Nazwa klasy to Live Model Drawing (Rysowanie Modela) co oznacza, że ​​rysujemy prawdziwe ludzkie ciało. Chciałbym pokazać Wam moje rysunki od pierwszych zajęć - każdy z nich to ok. 10/20/40 min rysowania.
 Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17:15 rozgrzewką - 20 szkiców / 1 min poza.
Później jest ćwiczenie - każdego tygodnia inne, na przykład rysunek modela, nie patrząc na papier przez 10 min.
Później mamy kilka póz, 10 - 20 minut każda.
Zajęcia kończą się o 20:15.
Pierwsza klasa była zupełnie dziwna dla mnie, wiecie co mam na myśli - przyszedł facet bez ubrania i stanął przed nami! Teraz już się do tego przyzwyczałam :)
Chciałbym pokazać Wam moje rysunki. Zacznę od tych ostatnich (najnowszych), bo chcę zrobić lepsze wrażenie - wiecie - to dopiero rozgrzewka!
Zamieszczam zdjęcia rysunków z wszystkich zajeć, ponieważ chciałbym pokazać moje postępy. Pierwszym narzędziem, którego użyłem był ołówek B4, B6, ale kiedy odkryłam węgiel po prostu nie mogłem przestać się bawić tą brudną, czarną rzeczą :D WSPANIAŁA ZABAWA!

Class 5 (20 min each) /// Zajęcia: 5 (20 min każdy)


I am trying to do not use hard outlines anymore. /// Staram się nie używać ostrych konturów. 
Class 4 (40 min) /// Zajęcia: 4

Hehe, I had to cover something in here, otherwise my blog settings would change.
/// Musiałam zakryć co nieco, inaczej ustwaienia mojego bloga mogły by się zmieniły.

Class 3 (40 min) /// Zajęcia: 3

I add a bed clothes! Nice, isn't it? /// Dodałam pościel! Ładna, prawda? :p

Class 2 (40 min) /// Zajęcia: 2

I focused on face in here :D Please do not look at his belly :D
/// Skupiłam się na twarzy : D Proszę nie patrzeć na jego brzuch: D

Class 1 (10 min) /// Zajęcia: 1

HAHAHAHAHHAHAAHAHAHAHA, nothing to say more in here!
/// Nic, tylko się śmiać!!! :D

You May Also Like

0 comments

Instagram