Self expression

by - 7.11.12

As you could read before, I am taking part in the online course called Narrative Photography. Today was a deadline for assignment number 5:
"Take picture of yourself with one of your identities, use a set up that helps you to tell the narrative that you wish to come through to the viewer. Write also a short text that describes what you try to tell in the picture."


While creating assignment 1, I made 3 self-portraits with my paintings as a background which already showed my identity. Preparing for a photo shooting I knew that I have to make something different, something that will show me from a different angle, but still will illustrate my passion and identity. Something that will move the imagination of the audience. 
I have to say that it was challenging, first of all because of lack of space in my apartment and second - I already took pictures of myself before, so the idea had to be fresh. First popup message which I got in my head was 'high heels'! Why? Hehe! I bought them and they are standing in my wardrobe since summer... Of course I can imagine wearing them but with outdoor temperatures in Finland I would have to be more crazy than I am (to do it) :D.  
Lack of space was beneficial because I could throw all my paints on the floor, set up my new paining (still under construction) and show mentioned above shoes!


And my text which I wrote was:
"My identity can be seen in my paintings. I always express myself, my thoughts. Painting is my greatest love to material things. Every painting I make is a part of me, with every hard for me to say goodbye. As every woman I love to be feminine. Holding the brush, I create a new story, a new romance. While painting I disappear, creating my magic."


First photo for the assignment. /// Pierwsze zdjęcie z zadania.

Jak mogliście przeczytać wcześniej, biorę udział w kursie online o nazwie Narrative Photography (fotografia narracyjna). Dzisiaj był termin oddania zadania numer 5:
"Zrób zdjęcie samemu sobie, aby ukazać jedną z Twoich tożsamości. Użyj ustawień/stylizacji, które pomogą Ci trafić do widza. Napisz też krótki tekst, który opisuje co chciałeś przekazać zdjęciem."


Tworząc zadanie 1, zrobiłam 3 autoportrety z moimi obrazami w tle, które ukazały już moją tożsamość. Przygotowując się do zdjęć wiedziałam, że muszę zrobić coś innego, coś, co pokażę mnie z innej strony, ale nadal będzie ilustrować moją pasję i tożsamość. A także coś, co będzie poruszać wyobraźnię publiczności.
Muszę powiedzieć, że to było wyzwaniem, po pierwsze z powodu braku miejsca w moim mieszkaniu, a po drugie już zrobiłam zdjęcia samej siebie wcześniej, więc pomysł musiał być świeży. Pierwsza wiadomość, która zabłysnęła w mojej głowie to "szpilki'! Dlaczego? Hehe! Kupiłem je i stoją w mojej szafie od wakacji... Oczywiście wyobrażam sobie jak je noszę, ale poprzez temperatury jakie panuja za fińskim oknem, musiałabym być jeszcze bardziej szalona, niż jestem (aby je założyć) :D.
Brak miejsca okazał sie korzystny, ponieważ mogłam wysypać wszystkie moje farby na podłogę, ustawić mój nowy obraz (jeszcze w budowie) i pokazać wspomniane buty!

Tekst, który napisałam brzmiał następująco:
"Moją tożsamość widać w moich obrazach. Zawsze wyrażam siebie, swoje myśli. Malarstwo jest moją największą miłością do rzeczy materialnych. Każdy obraz, który tworzę jest częścią mnie, z każdym trudno mi się tozstać. Jak każda kobieta uwielbiam być kobieca. Trzymając pędzel, tworzę nową historię, nowy romans. Malując znikam, tworząc moją magię. "


Second photo for the assignment. /// Drugie zdjęcie z zadania.

Extras! Just for readers :D  It just started to snow...
Dodatki! Tylko dla czytelników: D  Właśnie zaczął padać śnieg ...

One of my tries + magic /// Jedna z moich prób + magia


You May Also Like

0 comments

Instagram