Beginning

Few days ago I was asked by my colleague to say about my 'painting story'. He wanted to know how everything has started. I think that it can be interesting story to share with you.
I come from 'artistic' family but... as I always say, I was a 'black sheep' without artistic soul.
Both - my father and sister - are painters, mother is a pianist. Me... I have always loved sports and that's why I graduated University of Physical Education. During the fourth year I came to Finland as an Erasmus exchange student. I met lots of wonderful people. One of them gave me a gift (after I told to him that I would love to be more alike my family). It was canvas 40x30 cm + set of 12x12ml acrylic colors and 2 brushes. Haha- I hadn't touched it for 3 weeks! I totally didn't know what to do with it. Once (during deep night), when I was talking via Skype, I started to paint for mentioned before person - these were six of the most amazing hours! 'The Moon' was created. I want to continue this passion as long as I can. I am really proud that I can continue something what my father has begun. The life of artist is not easy but is very colorful ;).
Big thanks to Anastasios and to Finland!


Kilka dni temu zostałam poproszona przez mojego kolegę, abym opowiedziała o mojej malarskiej historii. Chciał wiedzieć, jak wszystko się zaczęło. Myślę, że może to być interesująca historia do podzielenia się z Wami.
Pochodzę z "artystycznej" rodziny, ale ... jak zawsze mawiam, byłam "czarną owcą" bez duszy artystycznej.
Oboje - mój tata i siostra - są malarzami, mama jest pianistką. Ja ... ja zawsze kochałam sport i dlatego ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego. Na czwartym roku przyjechałam do Finlandii w ramach programu Erasmus. Poznałem wiele wspaniałych ludzi. Jedna z nich dała mi prezent (po powiedzeniu mu, że chciałabym być bardziej podobna do mojej rodziny). To było płótno 40x30 cm + zestaw farb akrylowych 12x12 ml i 2 pędzelki. Haha- nie dotknęłam tego przez 3 tygodnie! Zupełnie nie wiedziałam co z tym zrobić. Pewnej nocy, gdy rozmawiałem na Skype, zaczęłam malować dla wspomnianej wcześniej osoby - było to sześć najbardziej niesamowitych godzin! "Księżyc" został stworzony. Chcę kontynuować tę pasję, tak długo, jak się da. Jestem naprawdę dumny, że mogę kontynuować coś, co mój ojciec zaczął.Życie artysty nie jest łatwe, ale jest bardzo kolorowe;).
Wielkie dzięki dla Anastasios i dla Finlandii!

'Self portrait' /// Autoportret

Self portrait with metaphor. With my mother as a piano and my father as a brush. /// Autoportret z metaforą. Mama jako fortepian i mój tata jako pędzelek.

The Moon

Tomorrow will be a long day. Last days I have a lot of work and I am afraid that I will lose some interesting 'subjects' at school. Last time I had to skip lesson about Blender  (software for 3D graphics) what was not a good choice. But work is work, I am adult and I cannot 'just' study. The good times ended with the receipt of Tourism Master's degree ...
Tomorrow (Wednesday), as usual in the evening I have a painting class. I really like them, I have learned a lot there even I already paint. During the class we always do very interesting things. Our master (I will call him master because he is a professional painter) has head full of ideas. 
I want to show you my first paining. I painted it during my exchange in 2009, when I came to Finland. Since then, I am completely in love with this form of artistic expression.
Cheers & Good Night :D


Jutro będzie długi dzień. Przez ostatnie dni dużo pracuję i obawiam się, że stracę kilka ciekawych "tematów" w szkole. Ostatnim razem musiałam opuścić lekcję o Blenderze (program do grafiki 3D), co nie było dobrym wyborem. Ale praca to praca, jestem dorosła i nie mogę "tylko" studiować. Dobre czasy skończyły się wraz z otrzymaniem tytułu magistra Turystyki...
Jutro (środę), jak zwykle w godzinach wieczornych mam zajęcia malarskie. Bardzo je lubię, ja nauczyłem się wiele tam nawet już malować. Zajęcia zawsze są bardzo ciekawe. Nasz mistrz (będę nazywać go mistrzem, bo jest zawodowym malarzem) ma głowę pełną pomysłów. 
Chcę Wam pokazać mój pierwszy obraz. Namalowałam go podczas wymiany studenckiej w 2009 roku, kiedy byłam w Finlandii. Od tego czasu jestem całkowicie zakochana w tej formie artystycznego wyrazu.
Pozdrawiam i dobranoc: D'The Moon' /// "Księżyc"


Introduction

Good evening everyone!
For the first time I create a blog. It is something totally new for me but it doesn't mean that I haven't been dreaming about having one... My little dream came true! I have my "online" diary where I share my thoughts, dreams, work, photos, etc. I am very excited.

Let's start with the introduction. My name is Emilia Ewa Kwiatkowska and I come from Poland. I was born in 1986, so I have been watching our world for more than twenty-five years and I must say that I find a lot of beauty in it:).
On this blog I'll share with you my stories. I hope they will be interesting for you.Dobry wieczór wszystkim!
Po raz pierwszy tworzę bloga. To jest dla mnie zupełnie coś nowego, ale nie oznacza to, że nie marzyłam o jego posiadaniu... Moje małe marzenie się urzeczywistniło! Mam swój "Internetowy" dziennik, gdzie mogę podzielić się moimi przemyśleniami, marzeniami, pracami, zdjęciami, itd. Jestem bardzo podekscytowana.

Zacznijmy od przedstawienia się. Nazywam się Emilia Ewa Kwiatkowska i pochodzę z Polski. Urodziłam się w 1986 roku, więc oglądam nasz świat ponad ćwierćwiecze i muszę powiedzieć, że znajduję w nim wiele piękna.
Na tym blogu będę dzielić się z Wami moimi historiami.  Mam nadzieję, że będą one dla Ciebie interesujące.

Photo made by Daria (my classmate) /// Zdjęcie wykonane przez Darię (moją szkolną koleżankę)e m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a

Total Pageviews /// Liczba odsłon