Visual Styles

by - 4.2.13

Visual Styles was the first of four workshops in Future Film Project (course) which I chose at my University (TAMK) this spring. Workshop was led by Chris Hales who taught us about experimental techniques used in video production. During very intensive 5 days, we went through interesting movie's examples from directors like F. W. Murnau, W. Rybczyński, T. Burton, G. Reggio and many others who did not afraid to create new Visual Style in cinematography. 
Our task was to make a short video experiment that has a distinctive visual style which has been obtained only by the use of the camera at the moment of shooting (at the end we could also use some post-production). 
Examples which could help us to find inspiration:
  • Create your own infrared filter.
  • A home-made tilt-shift lens.
  • Extreme slow motion, or speeded up ‘stop motion’.
  • Slow shutter speeds: light painting, pinhole camera.
  • 3D filming.
My friend Emilija and me decided to make video where we used morphing technique and a lot of different, additional things :-). The title was Emili(j)as. Why? First of all we are very good friends with Emilija, our names are almost the same and lot's of people are confused about it at our University. Many times happen that somebody is asking me if I am Emilija or Emilia. I like when we are together and we meet new person; while introducing ourselves a lot of fun is guaranteed. During the filming we used a lot of filters to make video an experimental. What was different? All filters were used in uncommon way, we glued it to the camera or swiped in tube, etc. I prepared for you some photos from shooting and the "final" video - it still needs more work but it will give you at least some short of idea what we have done.  


Visual Styles był pierwszym z czterech warsztatów w ramach Future Film Project (kurs), który wybrałam na mojej uczelni (TAMK) wiosną tego roku. Warsztaty poprowadził Chris Hales, który uczył nas o eksperymentalnych technikach, stosowanych w produkcji filmów wideo. Podczas bardzo intensywnych 5 dni, przeszliśmy przez ciekawe przykłady filmów od reżyserów takich jak F. W. Murnau, W. Rybczyński, T. Burton, G. Reggio i wielu innych, którzy nie bali się tworzyć nowych styli wizualnych w kinematografii.
Naszym zadaniem było przygotować krótki eksperymentalny film, który ma charakterystyczny styl wizualny, uzyskany tylko za pomocą aparatu w momencie kręcenia (na koniec okazało się, że możemy użyć trochę post-produkcji).
Przykładami, które mogłyby nas zainspirować były:
  • Stwórz swój własny filtr podczerwieni.
  • Obiektyw tilt-shift zrobiony w domu.
  • Ekstremalne slow motion, lub przyspieszone "Stop Motion".
  • Wolny czas naświetlania: malowanie światlem, fotografia otworkowa.
  • Filmowanie 3D.
Mója koleżanka Emilija i ja, postanowiłyśmy zrobić film, w którym użyliśmy techniki morfingu i dużo różnych, dodatkowych rzeczy :-).Tytuł był Emili (j)as. Dlaczego? Przede wszystkim jesteśmy bardzo dobrymi koleżankami z Emiliją, nasze imiona są prawie takie same, przez co wiele osób jest zdezorientowanych na naszej uczelni. Wiele razy zdarza się, że ktoś mnie pyta, czy jestem Emilija lub Emilia. Lubię, kiedy jesteśmy razem i spotykamy nową osobę, podczas przedstawiania się, dużo zabawy jest gwarantowane. Podczas filmowania użyliśmy wielu filtrów, aby stworzyć film eksperymentalny. Co było inne niż zazwyczaj? Wszystkie filtry były używane w niecodzienny sposób, raz przyklejiłyśmy go do aparatu lub zwinęłyśmy w rurkę itp. Przygotowałam dla Was kilka zdjęć z kręcenia video i wideo "końcowe" - wciąż wymaga pracy, ale zamieszczenie go da Wam przynajmniej pewne wyobrażenie o tym co zrobiliśmy.EMILI(J)AS

Soundtrack: Cosey Funni Tutti - Time to tellSome key frames from videos /// Niektóre  klatki z filmów:
An idea of using light bulb; maybe we will use it in the future - it somehow gives an electric feeling. /// Pomysł użycia żarówki; może użyjemy go w przyszłości - daje elektryczne wrażenie.
Emili(j)asYou May Also Like

0 comments

Instagram