Male Gaze

by - 25.3.13

Since I am participating in Fine Arts Photography course at TAMK is time to show what I have prepared for the Middle Critique I. To tell you  the truth I was struggling a lot with the subject before I finally went to studio, specially because I was doing it alone. I knew that I want to make something minimalist, something with reflection and something feminine. I got big inspiration from Man Ray photography and from prediction project which I did in February. Also Helsinki School Photography was one of the main things that interested me recently.

Task: Make a visual study. Present a written question, one kind of statement on visual phenomenon you are interesting in. Create photographic art based on this question.

My little statement:
The visual phenomenon that I am interested in is reflection / mirroring. The metaphoric boundary between what is real and unreal. For me reflection always shows something else, something which cannot be predicted. Reflection in a way blurs the contours of the contemporary world. Thanks to it, the viewer can boost his/her imagination, think about what exactly picture shows. An other thing that I am interested in is presenting femininity in different ways. Photography that I used to do is minimalist. I think that showing less give more space for a viewer to create his/her own story about what he/she sees.


PL: Ponieważ biorę udział w zajęciach z Fine Arts Photography na mojej uczelni (TAMK), przyszedł czas, aby pokazać to, co przygotowałam na nadchodzącą prezentację dla nauczycieli. Nie skłamię pisząc, że męczyłam się z tematem, jeszcze zanim poszlam do studia, zwłaszcza że sesję prowadziłam sama. Wiedziałem, że chcę zrobić coś minimalistycznego, coś z odbiciem i coś kobiecego. Bardzo zainspirowała mnie fotografika Man Ray i prediction projekt, który zrobiłam w lutym. Także nurt fotografii zwany Helsinki School była jedną z głównych rzeczy, które mnie niedawno zainteresowały.

Zadanie: Zrób wizualne badanie. Przedstaw pisemne pytanie, rodzaj oświadczenia dotyczący wizualnego zjawiska jakim jesteś zainteresowany/a. Stwórz fotograficzną sztukę opartą na tym pytaniu.


Moje małe oświadczenie:

Wizualne zjawisko, którym jestem zainteresowana to refleks/ odbicie. Metaforyczna granica między tym co realne i nierealne. Dla mnie refleks zawsze pokazuje coś innego, coś, czego nie da się przewidzieć. Odbicie w pewien sposób zaciera kontury współczesnego świata. Dzięki temu widz może poruszyć swoją wyobraźnię, przemyśleć, co dokładnie widzi. Inna sprawa, to to że ​​jestem zainteresowana przedstawieniem kobiecości na różne sposoby. Fotografia, którą robiłam do tej pory określiłabym jako minimalistyczną. Myślę, że pokazywanie mniej, daje więcej miejsca dla widza, aby utworzyć jego/jej własną historię o tym, co widzi, co czuje.Male Gaze


You May Also Like

0 comments

Instagram