prediction

by - 9.3.13

"prediction" is an audio visual metaphorical discourse on global warming, climate changes and beauty of life.

"prediction" (przewidywanie) to metaforyczny, audiowizualny dyskurs na temat globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych i piękna życia.

During my course in Lapland I decided to do my personal project. Having a bit of time between rendering The NET (over and over again), I closed myself in dryer room with pieces of ice and Canon 550D. My first idea was to make stop motion video of the melting ice but after 20 minutes I changed my mind. Why? I started to see amazing images made by ice itself. Simple, alive, cold and beautiful. I recorded many shots and I combined them all together adding amazing track made by Samuel van Dijk. I heard it while being on the way to Lapland and I had it in my head while making video. I like very much the final result, is my first made "by me" video. I know that shots sometimes are shaking but that remind me (hopefully to you too) how raw and unexpected nature is.

Podczas mojego kursu w Laponii postanowiłam zrobić także osobisty projekt. Mając trochę czasu między renderowaniem "The NET" (w kółko), zamknęłam się w suszarni z kawałkami lodu i Canonem 550D. Moim pierwszym pomysłem było nagranie animacji poklatkowej pokazującej topniejący lód, ale po 20 minutach zmieniłam zdanie. Dlaczego? Zaczęłam dostrzegać niesamowite obrazy wykonane przez lód. Proste, żywe, zimne i piękne. Nagralam wiele ujęć i połączyłam je wszystkie razem, dodając niesamowity utwór wykonany przez Samuela van Dijk. Słyszałam go będąc w drodze do Laponii i miałam w mojej głowie podczas tworzenia filmu. Bardzo mi się podoba efekt końcowy, jest to mój pierwszy "przeze mnie" zrobiony film. Wiem, że czasami ujęcia trzęsą się, ale przypominają mi (mam nadzieję, że Wam również), jak surowa i nieprzewidywalna jest natura.


Here you have some photos made between recordings. I did not make any image manipulation.
Tu można zobaczyć kilka zdjęć zrobionych pomiędzy kręceniem scen. Zdjęcia nie zostały poddane żadnej obróbce graficznej. Video was shown at the Global Change: Ice, Art & Nature Exhibition which took place on 21st of February at Finlayson Campus, Tampere. More at:

Film został pokazany na wystawie Global Change: Ice, Art & Nature, która odbyła się dnia 21 lutego w Finlayson Campus, Tampere. Więcej na: 

Exhibition /// Wystawa


You May Also Like

0 comments

Instagram