Event Organizer 2014

by - 31.1.14

This January I have started my internship as an Project Assistant and Coordinator for TAMK Art, Music and Media 7th International Week. I am very excited about is because I found it challenging - and as you probably know already - I love challenges. 
I also cannot wait to meet again our partners, who will bring a lot of positive attitude towards sharing their knowledge with TAMK students. I think this is one of the most interesting events at our University. This year topics will be:

  • social media
  • transmedia
  • gamification
  • mobility  

There will be discussion about EU programs like Erasmus + and Creative Europe which are very valuable in today's learning. I remember that during my studies at TAMK I was participating in many programs which were organized from the EU funds like Island CQ or Media Culture 2020.   

Programme will be published in March so get ready :)

There will be a lot of awesome workshops - believe me - I was participating in some of them during last 2,5 years. 


W styczniu tego roku rozpoczęłam staż jako asystent i koordynator  TAMK Art, Music and Media 7th International Week. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ uważam, że to trudne zadanie - i jak już zapewne wiecie - uwielbiam wyzwania. 
Nie mogę się doczekać, aby ponownie spotkać się z naszymi partnerami, którzy przyniosą dużo pozytywnej postawy wobec dzielenia się wiedzą ze studentami TAMK. Myślę, że jest to jedno z najbardziej interesujących wydarzeń na naszej uczelni. W tym roku tematami będą: 

  • media społecznościowe
  • transmedia 
  • grywalizacja
  • mobilność 

Będzie przeprowadzona dyskusja na temat programów unijnych, takich jak Erasmus + i Creative Europie, które są bardzo cenne w dzisiejszej dobie nauki. Pamiętam, że podczas studiów w TAMK uczestniczyłam w wielu programach, które zostały zorganizowane w ramach funduszy unijnych, takich jak Island CQ czy Media Culture 2020

Program zostanie opublikowane w marcu, więc przygotujcie się :) 

Będzie wiele wspaniałych warsztatów - wierzcie mi - brałam udział w niektórych z nich w ostatnich latach.


Logo design by TAMK student Joanne Wong with new color scheme. /// Logo zaprojektowane prze studentkę TAMK Joanne Wong w nowej kolorystyce. If you want to have access to the latest news, follow our Facebook page:
or read our blog on the TAMK Art, Music and Media 7th International Week website.

Jeśli chcesz mieć dostęp do najnowszych wiadomości, śledzić naszą stronę na Facebooku: Here you can see one example of the workshops which were at TAMK last year:
Tutaj możesz zobaczyć jeden przykład warsztatów, które były w TAMK w zeszłym roku:


PS. If somebody missed the dates from logo.
TAMK Art, Music and Media 7th International Week will be between 06-09 of May 2014.

PS. Jeżeli ktoś nie zauważył dat na logo.
TAMK Art, Music and Media 7th International Week  odbędzie się pomiędzy 06-09 maja 2014.

You May Also Like

0 comments

Instagram