Freezing

by - 5.1.14

Can you imagine that is beginning of January and lakes are not frozen in Finland (Pirkanmaa region) yet?
For me is something totally weird. Instead of snow we have a fog, at least today... and that's why we (me and my ) decided to take bikes and ride towards the lake. It was a wonderful view, misty, inscrutable... and I did not have a tripod!!! Anyway, I have for you a few photos.  

Czy możecie sobie wyobrazić, że jest początek stycznia i jeziora w Finlandii nie są jeszcze zamarznięte (region Pirkanmaa)? 
Dla mnie jest to coś zupełnie dziwnego. Zamiast śniegu mamy mgłę, przynajmniej dzisiaj ... i dlatego my (ja i mój ) zdecydował się wziąść rowery i pojechać w kierunku jeziora. Był tam  wspaniały widok, mglisty, tajemniczy ... i nie miałam statywu! W każdym razie, mam dla was kilka zdjęć.

Misty lake /// Zamglone jezioro
The lake is freezing at the moment /// Zamarzające jezioro

Photograph taken by /// Fotografia wykonana przez 
*I need my own, good tripod (as fast as possible)!
*Potrzebuję swojego, dobrego statywu (najszybciej jak sie da)!

You May Also Like

0 comments

Instagram