Working

by - 16.2.14

It has been already two weeks since I wrote something on the blog. Currently I have a lot of work to do. My normal job where I am testing software, my internship, my thesis project, my first big photo shoot where during 2 days I took photos of 17 people... Yes, this was challenging. There was also a Valentine's day...
Besides that, my friends from Poland were visiting us = Finnish public sauna with ice-hole, a lot of fun with snow and intensive evenings...
All of that and much more.

We are also preparing for the next Aquatic System show which will take place on 06.03.14. during Tampere Film Festival!!! P l u s there will be something extra on next day at Klubi, Tampere (also as a part of TFF).

The photo shoot I did, was a project where I made portrait photographs of Bioproduct and Process Technology graduates from TAMK. Photographs will be publish in their magazine which will be designed by another TAMK Media student. I found it challenging because of amount of people and the time. I have to say that I really liked that task, specially because I managed to make everyone smile :)


Minęły już dwa tygodne odkąd napisałam coś na blogu. Obecnie mam dużo pracy na głowie. Moja normalna praca, gdzie jestem testerem oprogramowania, mój staż, projekt dyplomowy, moja pierwsza sesja zdjęciowa, gdzie w ciągu 2 dni zrobiłam zdjęcia 17 osobom... Tak, to było wyzwanie. Po drodze były Walentynki ... ♥
Odwiedzili nas przyjaciele z Polski = fińska publiczna sauna z przeręblem, dużo zabawy ze śniegiem i intensywne wieczory...
Wszystko to i wiele więcej.

Obecnie przygotowujemy się do następnego pokazu Aquatic System, który odbędzie się w dniu 06.03.14. podczas Tampere Film Festival!!! P l u s będzie coś ekstra następnego dnia w Klubi, Tampere (również jako część TFF).


Sesja zdjęciowa to projekt, w którym zrobiłam zdjęcia portretowe absolwentom Bioprodukcji i Procesu Technologii z TAMK. Fotografie będą opublikowane w ich piśmie, które zostane zaprojektowane przez innego studenta TAMK Media. Uważam, że to było trudne zadanie, ze względu na ilości osób i czas. Muszę powiedzieć, że naprawdę mi się to podobało, szczególnie że udało mi się sprowokować uśmiech na każdej z twarzy :)Photo I did a few days before the photo-shooting. Is always good to be prepared.
/// Zdjęcie, które zrobiłam kilka dni przed sesją zdjęciową. Zawsze dobrze jest być przygotowanym.


Recently, I made an Instagram profile. I am a beginner, seriously... and I have to say that I am not sure what I am doing but I like interaction created by people there. Filters and square photographs are also awesome.

Ostatnio założyłam profil na Instagramie. Jestem początkująca, poważnie... i muszę powiedzieć, że nie jestem pewna co robię, ale lubię interakcję tworzona przez ludzi na tym serwisie. Filtry i kwadratowe fotografie są również fajne.


Music is everywhere... /// Muzyka jest wszędzie...

Photograph with Instagram filter. Raw and cold. /// Fotografia z filtrem Instagramu. Surowe i zimne.

I love how the pattern on a sweater is combined with stairs in one piece. /// Kocham jak wzór na swetrze, w połączeniu ze schodami, tworzy jedną całość.You May Also Like

0 comments

Instagram