Aquatic System II

by - 2.3.14

Currently, Samuel and I are very busy preparing our second performance which takes place during upcoming week. I would like to share with you some photographs :)
You can read more about Aquatic System in my previous blog post:
http://emirella.blogspot.fi/2014/01/aquatic-system.html

Obecnie, Samuel i ja jesteśmy bardzo zajęci przygotowaniem naszego drugiego występu, które odbędzie się podczas nadchodzącego tygodnia. Chciałbym podzielić się z Wami kilkoma zdjęciami :)
Możesz przeczytać więcej na temat Aquatic System w moim poprzednim poście:
http://emirella.blogspot.fi/2014/01/aquatic-system.html

Printed flyers /// Wydrukowane ulotki

The fabric test was an important part of our brainstorming sessions. We decided to use 2 fabrics from 5 purchased. We focused mainly on visibility and transparency.

Test tkaniny był ważną częścią naszych sesji burzy mózgów. Zdecydowaliśmy się na 2 tkaniny z 5 zakupionych. Skupiliśmy się głównie na widoczności i przejrzystości.
Preparation of the screens /// Przygotowania ekranów
Our screens /// Nasz ekrany

Rehearsals /// Próby


Samuel will use his TINYSIZER! /// Samuel użyje swojego TINYSIZERa!

Aquatic System will perform during Tampere Film Festival
Aquatic System wystąpi podczas Festiwalu Filmowego w TampereSee you soon!
Do zobaczenia wkrótce!PS. We have been chosen to present our project during the dobleCLICK! Festival, which takes place in Vic, Catalonia! 
PS. Zostaliśmy wybrani do zaprezentowania naszego projektu podczas festiwalu dobleCLICK!, który odbędzie się w Vic w Katalonii!

You May Also Like

0 comments

Instagram