Going to Vic!

by - 29.3.14

Hello all!
On Monday I am going to Vic (Catalonia) for DobleClick festival together with Samuel! We are going to have presentation about our Aquatic System performance... and we will perform there as well! I am very happy about that, this will be our fourth performance together ♥

DobleCLICK!Check out the Samuel's website / Sprawdź stronę internetową Samuela: chaindata.nl


Witam wszystkich! 
W poniedziałek jadę do Vic (Katalonia) na DobleClick festiwal, wraz z Samuelem! Będziemy mieć prezentację na temat naszego przedstawienia Aquatic System i wystąpimy tam również! Jestem bardzo zadowolona, to będzie nasz czwarty wspólny występ ♥ 

DobleCLICK! I wanted to show you how our screens look like, I really like them now!
Chciałam pokazać, jak wyglądają nasze ekrany, bardzo je teraz lubię!


During rehearsals... dancing ... /// Podczas prób... tańcząca...


I am also busy with my internship, finally we made a draft of workshop programme... I am super excited about this event and I have to say that I really like it. As an 'artist' I was a bit uncertain at the beginning since I was always thinking that 'I cannot coordinate things/projects' but I have to say that I feel really great at my work! You can check the draft of the workshop programme at our website: 

Jestem również zajęta moją praktyką, w końcu zrobiliśmy szkic programu warsztatowego... Jestem bardzo podekscytowana tym wszystkim i muszę powiedzieć, że bardzo lubię mój staż. Jako "artystka" byłam trochę niepewna na początku, zawsze myślałam, że "nie mogę koordynować rzeczy/projektów", jednak muszę powiedzieć, że czuję się naprawdę świetnie w mojej pracy! Możecie sprawdzić szkic programu warsztatów na naszej stronie internetowej:Kind regards!
Pozdrawiam!

You May Also Like

0 comments

Instagram