DobleCLICK!

by - 19.4.14

Dear all!
I am very excited to share with you some photos from my last travel to Vic. Together with Samuel I was participating there in DobleCLICK Festival.
DobleCLICK is an European inter-university festival that actuates the talent of future professionals and analysts of the audiovisual and digital field. Teamwork, networking, audiovisual and digital production in a multilingual and multicultural European scene, are some of the new cores of the new universities interests, which DobleCLICK investigates offering different activities that differ from the usual ones in the academic background and focused solely in and with the student. We want to give creativity and new talent a way to express itself and the huge possibilities of imagining new professional scenarios that the students can give.
(source: dobleCLICK


Kochani! 
Jestem bardzo podekscytowana faktem, że mogę podzielić się z Wami zdjęciami z mojej ostatniej podróży do Vic. Wraz z Samuelem uczestniczyliśmy w DobleCLICK Festiwal. 
DobleCLICK to Europejski Festiwal międzyuczelniany, który dynamizuje przyszłych specjalistów i analityków w dziedzinach audiowizualnych i cyfrowych. Praca w zespole, nawiązywanie kontaktów, produkcja audiowizualna i cyfrowa na wielojęzycznej i wielokulturowej scenie europejskiej, to tylko niektóre z nowych rdzeni zainteresowań uczelni, które DobleCLICK bada, oferując różnego rodzaju działania różniące się od typowych akademickich i koncentruje się wyłącznie na studentach. Chcemy dać kreatywności i nowym talentom sposób na wyrażanie siebie oraz ogromną możliwość na wyobrażenie nowych, profesjonalnych scenariuszów, które studenci mogą dać.
(źródło: dobleCLICK)  


Multicast Dynamics - Aquatic System performance La Jazz Cava, Vic
Występ Multicast Dynamics - Aquatic System w La Jazz Cava, Vic


Preparations /// Przygotowania

Below you can see a video, which shows in a nutshell: Multicast Dynamics - Aquatic System.
Poniżej można zobaczyć film, który pokazuje w skrócie: Multicast Dynamics - Aquatic System.


Our video was screened during DobleClickFEST Film Festival ceremony.
///Nasz film był pokazywany podczas ceremonii Festiwalu Filmowego DobleClickFEST.

Our workshop called Multicast Dynamic - Aquatic System was part of ClickSHOW program at the Universitat de Vic. We gave a presentation about our artistic collaboration, the plot design, development of the project and project realization through our  multidisciplinary approach to the concept and storytelling. 

Nasz warsztat o nazywie Multicast Dynamic - Aquatic System był częścią programu ClickSHOW na Universitat de Vic (Vic Uniwersytet). Daliśmy prezentację o naszej artystycznej współpracy, projektowaniu fabuły, rozwoju projektu i realizacji projeku poprzez nasze interdyscyplinarne podejścia do konceptu i narracji.Collage made out of phots taken by Iina Kuula /// Kolaż ze zdjęć zrobionych przez Iine Kuule

You May Also Like

0 comments

Instagram