Intern

by - 29.5.14

It has been a while since my last post. 
I was recently busy with my internship. 
TAMK Art, Music and Media 7th International Week took place between 6th and 9th of May 2014. As a Project Assistant and Coordinator I was in contact with all international guests, TAMK teachers and students. During this internship I could also use my graphic design skills to create or redesign the visual identity of the event.
I took part in this internship because I wanted to check myself in the new role. Since the beginning of my studies at TAMK Media I have focused on the visual design, being away from the business side of the projects. This internship was a great challenge for me. The fact that I participated in many international projects like Island CQ 2012 and 2013, Media Culture 2020 or European Youth Award, helped a lot since I had to be in contact with many international students/lecturers not only from our partner universities. TAMK is a great place to have an internship; I was guided in the great way what allowed me to learn as much as possible.

Minęło trochę czasu od mojego ostatniego postu.
Byłam ostatnio zajęta moim stażem.
TAMK Art, Music and Media 7th International Week odbył się między 6 i 9 maja 2014r. Jako asystent i koordynator projektu byłam w kontakcie ze wszystkimi międzynarodowymi gośćmi, nauczycielami i studentami TAMK. Podczas tego stażu mogłam również użyć swoich umiejętności w zakresie projektowania graficznego, aby utworzyć lub przerobić wizualną identyfikację imprezy.
Wziełam udzial w tym stażu, ponieważ chciałam sprawdzić się w nowej roli. Od początku studiów na TAMK Media skupiłam się na projektowaniu wizualnym, z dala od biznesowej strony projektów. Ta praktyka była dla mnie wielkim wyzwaniem. Fakt, że brałam udział w wielu międzynarodowych projektach, takich jak Island CQ 2012 i 2013, Media Culture 2020 czy European Youth Award, bardzo mi pomogło, ponieważ musiałam być w kontakcie z wieloma międzynarodowymi studentami/ wykładowcami nie tylko z naszych uczelni partnerskich. TAMK jest doskonałym miejscem na staż; był prowadzony w doskonały sposób, co pozwoliło mi nauczyć się jak najwięcej.
A short interview with TAMK Lecturer, International Coordinator & my supervisor Sohvi Sirkesalo
Krótki wywiad z Wykładowcą TAMK, Międzynarodowym Koordynatorem i moim przełożonym Sohvi Sirkesalo

A small selection of the photos made during the International Week by TAMK students and our guests
Niewielki wybór zdjęć wykonanych podczas Międzynarodowego Tygodnia przez studentów TAMK  i naszych gości

More at:Więcej na:You May Also Like

0 comments

Instagram