Backlight Festival

by - 19.10.14

"The Backlight Photo Festival is focused on photography and on photography-based projects that have capacity to build bridges towards other contemporary urban art forms. During 10 previous festivals (1987-2014) 350 artists from over 40 countries worldwide have participated to main program and plenty more to screenings and off-exhibitions."
This year's motto of the Backlight'14 Festival was Holding Cohesion. Through open call Backlight received 840 applications from which they chose 25 artists to be exhibited in Tampere.


Since I moved to Finland, Backlight Festival was very special for me. My story with photography has started during the workshop lead by Andrzej Maciejewski which was organised in the cooperation between Backlight 2011 and TAMK. Back then I learned about professional approach to light in the photography. You can read more about the workshop at TAMK-artmedia blog.

This year's Backlight Festival was exceptional.
My portfolio has been selected to the Portfolio Review.  For me it was the first time when I was taking part in such an event. I learned a lot, got inspired and was put to the point where I have to know if I am a photographer or not. I was amazed by works and achievements of people I met. Each of my reviewers had something constructive to say. I felt that the atmosphere was relaxed. Soon (when my current internship is over) I am going to work on the project which I discussed with one of reviewers. I am very thankful for the opportunity given by Backlight Festival, I even cannot find the words to describe how happy I am.

More info about Backlight Portfolio Review you can find here.


"Backlight Fotofestiwal koncentruje się na fotografii i projektach fotograficznych, które oparte są na zdolności do budowania mostów wobec innych współczesnych form sztuki miejskiej. Podczas 10 poprzednich festiwali (1987-2014) swoje prace pokazało 350 artystów z ponad 40 krajów na całym świecie."
Tegoroczne motto festiwalu Backlight'14 to Podtrzymywanie Spójności. W drodze otwartego zaproszenia Backlight otrzymał 840 wniosków, z których wybrano 25 artystów.

Od czasu, kiedy przeniosłam się do Finlandii, Festiwal Backlight był dla mnie bardzo szczególny. Moja historia z fotografią rozpoczęła się od warsztatów poprowadzonych przez Andrzeja Maciejewskiego. Zostały one zorganizowane w ramach współpracy między Backlight 2011 i TAMK. Wtedy dowiedziałem się o profesjonalnym podejściu do światła w fotografii. Możesz przeczytać więcej na ten temat na blogu TAMK-artmedia.


Tegoroczny Backlight Festiwal był wyjątkowy.

Moje portfolio zostało wybrane do przeglądu. To był pierwszy raz, kiedy wzięłam udział w takim wydarzeniu. Nauczyłam się wiele, dostałam dozę inspiracji i zostałam postawiona w punkcie, w którym mam wiedzieć, czy jestem fotografem, czy nie. Byłam zdumiona jakością prac i ilością osiągnięc wszystkich spotkanych ludzi. Każdy z moich recenzentów miał coś konstruktywnego do powiedzenia. Czułam, że atmosfera była przyjacielka i ludzie byli bardzo mili. Wkrótce (gdy mój obecny staż się zakonczy) będe pracować nad projektem, który omówiłam z jednym z recenzentów. Jestem bardzo wdzięczna za daną mi możliwość przez Backlight Festiwal, nawet nie mogę znaleźć słów, aby opisać, jak bardzo się cieszę.

Więcej informacji o przeglądzie portfolio podczas Backlight Festiwal można znaleźć tutaj.


My portfolio /// moje portfolio

Photo Review /// przegląd portfolio

Photos from the exhibition opening on 5th of September 2014 /// Zdjęcia z otwarcia wystawy 05 września 2014

More information about Backlight ///Więcej informacji na temat Backlight:

Wonderful people whom I met (some missing in the picture)!
Wspaniali ludzie, których spotkałam (niektórych brakuje na zdjęciu)!

Photo taken with Pavel Wolberg's camera by lovely waitress :) /// Zdjęcie zrobione kamerą Pavela Wolberga przez miłą kelnerkę :)


Backlight Portfolio Review was like a big source of positive energy & I will remember it forever! 
Przegląd Portfolio Backlight był wielkim źródłem pozytywnej energii i zapamiętam je na zawsze!You May Also Like

0 comments

Instagram