MindTrek

by - 1.12.14

Ok! The second internship is done!
MindTrek Festival took place between 4th and 5th of November 2014. As a Production Assistant and Staff Coordinator I was responsible for branding (mainly visual identity) and coordination of volunteers’ work!

What was I doing when I was not writing on my beloved blog!?!
Work, work, work and one more time work! If I do something, I do it in 100%. This time I was involved in production of the great event which was visited by almost 400 visitors. From my point of view, my biggest achievement was to organize volunteering work. It was something completely new for me and I was not expecting it while applying for this internship. I have never been responsible for a group of people! At the end, I found the greatest volunteers ever and I coordinated their work during the festival. I was really happy when at the volunteers’ feedback session I got a very positive feedback!

Ok! Drugi staż już za mną!
MindTrek Festiwal odbył się w dniach 4 i 5 listopada 2014 roku. Jako asystentka produkcji i koordynatorka personelu byłam odpowiedzialna za branding (głównie wizualna strona promocji festiwalu) i koordynacja pracy wolontariuszy!

Co robiłam, gdy nie pisałam na moim ukochanym blogu!?!

Praca, praca, praca i jeszcze raz praca! Jeśli czegoś się podejmuję, to robię to na 100%. Tym razem byłam zaangażowana w produkcję wielkiego wydarzenia, które odwiedziło prawie 400 gości. Z mojego punktu widzenia, moim największym osiągnięciem było zorganizowanie pracy wolontariuszy. To było coś zupełnie nowego dla mnie, czego nie spodziewałam się po przyjęciu na ten staż. Nigdy nie byłam odpowiedzialna za grupę ludzi! Mimo wszystko, znalezłam wspaniałych wolontariuszy i podczas festiwalu koordynowałam ich działania. Byłam przeszczęśliwa, gdy podczas spotkania po festiwalu, otrzymałam od nich bardzo pozytywne opinie!
Another thing that I am proud of was co-creation of a brand. Many MindTrek guests considered its Social Media Channels as high standard promotion,  for the first time since this event have been produced (1997). A lot of our visitors were reading our blog, where we explained details about speakers, sessions and ourselves. We got new followers on InstagramFacebook and Twitter (our main Social Media Channel). From my daily work on computer graphics, I like the most design of the MindTrek poster(!), which was printed in 200 copies and became recognizable in the Internet and on the streets of Tampere. 

Inna rzeczą, z której jestem dumna, to współstworzenie marki. Wielu gości festiwalu MindTrek uważało jego kanały społecznościowe za promocje o wysokim standardzie, po raz pierwszy od jego istnienia.Większość z nich czytała naszego bloga, na którym opisywałyśmy szczegóły dotyczące mówców, sesji i nas samych. Zyskałyśmy nowych fanów na Instagramie, Facebooku i Twitterze (nasz główny kanał społecznościowy). Przy codziennej pracy z grafiką komputerową, mogę wyróżnić projekt plakatu MindTrek, który został wydrukowany w 200 egzemplarzach i stał się rozpoznawalny w Internecie i na ulicach Tampere.

Poster /// Plakat


The fact that one producer and two interns were able to produce an event for so many people, in the newly opened Conference Center, shows our professional approach to work and gives a lot of satisfaction.

Fakt, że jeden producent i dwie stażystki były w stanie wyprodukować imprezę dla tak wielu osób, w nowo otwartym centrum konferencyjnym, pokazuje profesjonalne podejście do pracy i daje wiele satysfakcji.

One of my favorite illustrations designed for MindTrek.
Jedna z moich ulubionych ilustracji zaprojektowanych dla MindTrek.
Illustration of our Production Team. From the left: me, Sinikka Tierna (producer) and Ida Tokola.
Ilustracja przedstawiająca nasz produkcyjny team: ja, Sinikka Tierna (producentka) i Ida Tokola.


The following photos are taken by Sami Lindfors  from TAMK Media:
Student TAMK Media Sami Lindfors, wykonał następujące zdjęcia:

INNOVATION TELEPORT 
Ted Selker
Heleen Riper 

One of the workshops /// Jeden z warsztatów

MindTrek Party

Donna Kivirauma


Area for charging your personal devices /// Miejsce na doładowanie urządzeń

Lance Weiler

Jonathan MacDonald


***


Finally I have time to focus on my thesis! Please cross your fingers for me :)
Wreszcie mam czas, aby skupić się na mojej pracy końcowej! Proszę, trzymajcie za mnie kciuki :)


You May Also Like

0 comments

Instagram