Orchid

by - 17.2.15

Many thanks to all who voted for this blog in the Blog Roku competition. Although we did not go to the next stage, the competition inspired me. My priority will be the expansion of the blog, so keep your fingers crossed! If you have any suggestions, please comment this post :)

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali na ten blog w konkursie Blog Roku. Mimo, że nie udało nam się przejść do następnego etapu, konkurs bardzo mnie zainspirował. Moim priorytetem bedzie rozbudowa bloga, także trzymajcie kciuki! Jeśli macie jakieś sugestie, proszę skomentujcie ten post :)

Orchid-my first oil painting (as a reference I used Lena Karpinsky's painting) /// Orchid-mój pierwszy obraz olejny (jako przykładu użyłam obrazu Leny Karpinsky)


While voting on Blog of the Year, I decided to frame my favorite painting. Due to the lack of tools and relevant experience, I decided to take it to the professional store with frames Kehysliike Malkki in Tampere. They were kind enough to send me some photos of the frame's creating process.

W czasie gdy trwało głosowanie na Blog Roku, postanowiłam oprawić swój ulubiony obraz. Ze względu na brak narzędzi i odpowiedniego doświadczenia, zdecydowałam się zanieść mój obraz do profesionalnego sklepu z ramami Kehysliike Malkki w Tampere. Byli na tyle mili, żeby przysłać mi kilka fotografii z procesu tworzenia ramy. 
The frame creation /// Tworzenie ramyOther /// Inne

Details /// Szczegóły

I read recently that the picture taken by Klaudia Cechini from Krakow (Poland), who is considered as the precursor of artistic Selfie, was included in the British album which covers 200 years of the history of photography "Photography: The Definitive Visual History". I warmly congratulate such distinctions! Below is my selfe, less artistic in terms of aesthetics and composition, but with my painting in the background :D.

Ostatnio przeczytałam, że zdjęcie autorstwa Klaudii Cechini z Krakowa, która uznawana jest za prekursorkę artystycznego selfie, znalazło się w brytyjskim albumie obejmującym 200 lat historii fotografii "Photography: The Definitive Visual History". Serdecznie gratuluję takiego wyróżnienia! Poniżej zamieszczam swoje selfe, mniej artystyczne pod względem estetyki i kompozycji, ale z moim obrazem w tle :D. You May Also Like

2 comments

Thank you for your comment /// Dziękuję za Twój komentarz

Instagram