Scandinavia

by - 4.2.16

Hello there! I am on the holidays! Finally, after so long time I decided to visit my parents, you can check some photos on my Instagram: click. I also received good news, the new music video I produced for Multicast Dynamics was published and I want to share it with you!
Cześć! Jestem na wakacjach! W końcu, po baaaardzo długim czasie zdecydowałam się odwiedzić moich rodziców, możecie sprawdzić zdjęcia z wyprawy na Instagramie: klik. Otrzymałam wspaniałe wieści, teledysk który zrobiłam dla Multicast Dynamics został opublikowany i chcę się nim z Wami podzielić.

The video is made for the 'Scandinavia' title track from his new & fresh double LP, released on Denovali Records · den245.
Teledysk został zrobiony dla tytułowego utworu 'Scandinavia' z jego nowej i świeżej, podwójnej LP, wydanej na Denovali Records · den245.  


"'Scandinavia' is the third installment in the four part series. Assembled during the coldest season, it’s an album full of contemplative electronic recordings, created by the use of granular synthesis, obscure delay units and rudimentary looping techniques on magnetic tape. Recorded with a longsighted outlook, Scandinavia features washes of subdued tones and textures as well as melancholic and warm sounding pulses of noise - all characterized by distinctive aquatic features. Steadily flowing, but slowly awakening the album draws frozen remote landscapes ranging from dark, cold and desolated to melting, warm and hope.Scandinavia opens with a bleak arctic environment in deep hibernation, where echoes of glacial bursts cut the silence. An undulating mass of viscous ambience sends out blurred out signals through the storm. In this inhospitable surrounding of frost and ice slow changes appear. The form of the landscapes alters and the cold air no longer hinders the breathing. Slowly meltwater seeps out underneath thick layers of ice, slowly building up in momentum and space. Layers of hypnotic atmospheres with barely perceptible undercurrents, brooding pulses of bass and tonal patterns lead to the core of the sonic landscape. Gently radiant layers of light and soil emerge and aquatic echoes expose new paths. The water is harnessed. Preparations for a long journey have begun."
Multicast Dynamics FB 

'Scandinavia' jest trzecią z czterech części serii. Zmontowana podczas najzimniejszej pory roku, jest albumem pełnym kontemplacyjnych zapisów elektronicznych. Została stworzona przy pomocy syntezy dźwięków, niejasnych opóźnień dźwiękowych i prymitywnych technik przewijania taśmy magnetycznej. Nagrana z daleko obserwowanej perspektywy, 'Scandinavia' uposaża się w przyciemnione/przytłumione odcienie i tekstury oraz melancholijne dźwięki pulsacyjne - wszystkie charakteryzujące się wodnym pochodzeniem. Stale płynący, powoli budzący się album rysuje odległe, zamarznięte krajobrazy - od ciemnych, zimnych i opuszczonych, aż po roztapiające się, ciepłe i pełne nadziei. Album 'Scandinavia' rozpoczyna się w ponurym, arktycznym środowisku, w głębokiej hibernacji, gdzie tylko słychać echa pękających lodowców przecinających ciszę. Fala elektronicznej muzyki ambient wysyła zamazane sygnały jak podczas sztormu. Powolne zmiany następują w tym nieprzychylnym środowisku mrozu i szronu. Krajobraz się zmienia i zimne powietrze przestaje utrudniać oddychanie. Roztopy powolnie wynurzają się spod grubej warstwy lodu, powoli rozprzestrzeniając się i nabierając pędu. Warstwy hipnotyzującej atmosfery z ledwie dostrzegalnymi prądami, nadchodzącymi pulsami basów oraz tonalne wzory prowadzą do rdzenia dźwiękowego krajobrazu. Delikatne promienie słoneczne, powstające warstwy gleby oraz wodne echa wyznaczają nowy kierunek. Woda wkracza do akcji. Przygotowanie do długiej wędrówki się rozpoczęło. 
Nieoficjalne tłumaczenie tekstu Multicast Dynamics z FB

The first cooperation between Multicast Dynamics and me was already in 2013. Back then I used one of his tracks for an art installation - you can read more about that here: click
Pierwsza współpraca pomiędzy Multicast Dynamics i mną miała miejsce już w 2013 roku. Wtedy użyłam jego utworu do instalacji artystycznej, o której możecie przeczytać tutaj: klick.

ScandinaviaMusic and Graphic Design by Multicast Dynamics /// Muzyka i oprawa graficzna Multicast Dynamics

Scandinavia released on (wydana na) Denovali Records


The new cooperation project coming soon! /// Nowy projekt naszej współpracy już niedługo!


Multicast Dynamics:You May Also Like

0 comments

Thank you for your comment /// Dziękuję za Twój komentarz

Instagram