Show what can you do for the society-apply EYA!

by - 11.3.16It is the second year that I am the European Youth Award ambassador. I am glad to be one of the people who can spread the word about this competition. The contest is for the young talents, social entrepreneurs and start-ups that created digital projects with impact on society. If you created project based on Internet or Mobile technology, I strongly advise to register it via EYA’s website: click. Participation in this contest is free of charge and gives a lot of opportunities for you and your project: international recognitions, wide network of creative people that care about society, creative feedback about your project and participation in inspiring event taking place in Graz, Austria.
Już po raz drugi jestem ambasadorką Europejskiej Nagrody Młodzieży. To wspaniałe, że mogę być jedną z osób, którzy rozpowszechniają informacje o tym konkursie. Konkurs jest przeznaczony dla młodych talentów, przedsiębiorców i start-upów, którzy stworzyli projekty oparte o technologie cyfrowe, mające wpływ na społeczeństwo. Jeśli stworzony przez Ciebie projekt, wykorzystuje Internet lub technologię mobilną, gorąco radzę zarejestrować go za pośrednictwem strony internetowej EYA: klik. Udział w konkursie jest bezpłatny i daje wiele możliwości dla Ciebie i Twojego projektu: międzynarodową rozpoznawalność, szeroką sieć kreatywnych kontaktów, które dbają o społeczeństwo, twórczą opinię na temat Twojego projektu oraz udział w inspirującej imprezie odbywającej się w Austriackim Graz.

EYA is organised by the International Center for New Media, a Non-Profit Organisation based in Salzburg, Austria. I have special feelings for that place because I almost did my internship there 2 years ago. Unfortunately, back then I could not leave Finland for four months. Anyway! Let’s finish with nostalgic talk and let's watch 2 videos created by EYA. The first one explains what is the Europe Youth Award is and the second one shows how the EYA 2014 looked like.
EYA organizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Nowych Mediów, Organizacji Non-profit z siedzibą w Salzburgu, w Austrii. Mam specjalne uczucia do tego miejsca, ponieważ 2 lata temu prawie odbyłam tam mój staż. Niestety, w tamtym czasie nie mogłam wyjechać z Finlandii na okres czterech miesięcy. Tak czy inaczej! Skończmy z nostalgicznymi rozmowami i obejrzyjmy 2 filmy stworzone przez EYA. Pierwszy z nich wyjaśnia, co to jest Europejska Nagroda Młodzieży, a drugi pokazuje jak wyglądała EYA 2014.


To summarise: check if you can participate in the EYA contest by answering yourself to following questions:

  • I am under the age of 33 years (born on or after 1.1.1983). √ 
  • I live in a member state of the Council of Europe. √ 
  • I have developed a digital project (eg website, app, game, IoT). √ 
  • My project has a positive impact on society (eg helps people, supports learning). √ 
  • I want to be #EYA16 Winner and present my project to an international audience in Graz, get feedback from mentors and project checks, and much more. √ 

Podsumowując: sprawdź, czy możesz uczestniczyć w konkursie EYA odpowiadając sobie na pytania:

  • Jestem osobą poniżej 33 roku życia (urodziłem/urodziłam się po 1. stycznia 1983). √
  • Mieszkam w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Rady Europy. √
  • Realizuję projekt cyfrowy (np. stronę internetową, platformę, aplikację, IoT itd.). √
  • Celem mojego projektu jest poprawa życia członków społeczeństwa (np. mój projekt wspiera chore osoby lub poprawia jakość uczenia się ludzi). √
  • Pragnę zostać zwycięzcą #EYA16 i zaprezentować projekt międzynarodowej publiczności skupionej w Graz, usłyszeć opinie zwrotne od mentorów oraz studentów biorących udział w warsztatach. To wszystko i wiele więcej czeka mnie na Festiwalu w Graz… √Don't wait and register now! You will not regret it! Check the categories :D The DEADLINE is July 15, 2016.
Nie czekaj i zarejestruj się już teraz! Nie pożałujesz tego!  Sprawdź kategorie konkursowe :D Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2016 r.
How did I get to know about European Youth Award? In 2012 I visited EYA together with group of students from my former university. The trip was organised by TAMK and to be honest - it was very inspiring experience. I share with you a few photos from the event organised in 2012. 
Skąd dowiedziałam się o Europejskiej Nagrodzie Młodzieży? W 2012 roku byłem na EYA wraz z grupą studentów z mojego dawnego uniwersytetu. Wyjazd został zorganizowany przez TAMK i szczerze mówiąc - to było bardzo inspirujące doświadczenie. Dzielę się z Wami kilkoma zdjęciami z imprezy z 2012 roku.


We are waiting for you to join us!
Czekamy na Ciebie!You May Also Like

0 comments

Thank you for your comment /// Dziękuję za Twój komentarz

Instagram