Femininity

by - 30.8.16

One of the best feeling for the artist is when somebody becomes in love with his/her art. My surrealistic painting 'Femininity' was sold and I am more than happy.  This painting was painted in 2012 as a projection of my vision. Nothing can take the wind out of woman's sails.
Jednym z najlepszych uczuć dla artysty jest to, jak ktoś pokocha jego pracę. Mój surrealistyczny obraz "Kobiecość" został sprzedany i jestem przeszczęśliwa. Obraz został namalowany w 2012 roku jako odwzorowanie mojej wizji. Nic nie może pozbawić kobiety wiatru w żaglach.


Femininity
Acrylic and oil paints on canvas 50x40 cm / Farby akrylowe i olejne na płótnie 50x40 cm
....................................................................................................................................................................................................

I created a special travel bag for a painting in order to transport it safely - I love needlework!
W celu bezpiecznego przetransportowania obrazu autobusem, stworzyłam specjalną torbę podróżną - uwielbiam robótki ręczne!Stay tuned! I am going to show more paintings and photographs for sale.
Bądźcie czujni! Mam zamiar pokazać więcej obrazów i fotografii na sprzedaż.

You May Also Like

0 comments

Thank you for your comment /// Dziękuję za Twój komentarz

Instagram