How to ship a painting?

0 comments
How to ship a painting? 
Jak wysyłać obraz?

Paintings are very fragile, especially the ones made with mixed media such as gauze, jute strings, metal, wood, etc. It is not possible to detach this kind of artwork from the wooden frame and roll it - it would damage it or completely destroy. Recently, I had to ship one of my abstract paintings from Finland to Poland and I was very concern if I am doing it right. As you know, paintings from the abstract series are big 100x50 cm and made with mixed media. Now, when I know that everything went fine and the buyer was satisfied with the delivery, I can share with you some photos. Maybe you will find the information useful. 
Obrazy są bardzo kruche, szczególnie te wykonane z różnych mediów, takich jak gaza, sznurki jutowe, metal, drewno, itp. Nie możliwym jest zdjęcie z ramy i zwinięcie tak wykonanego dzieła sztuki - obraz zostałby uszkodzony lub całkowicie zniszczony.
Niedawno musiałam wysłać jeden z moich abstrakcyjnych obrazów z Finlandii do Polski i miałam duże obawy, czy robię to dobrze. Jak wiecie, obrazy z abstrakcyjnej serii są duże 100 x 50 cm i wykonane z mediów mieszanych. Teraz, gdy już wiem, że wszystko poszło dobrze, a kupiec był zadowolony z dostawy, mogę podzielić się z Wami kilkoma zdjęciami. Może informacje tu podane, przydadzą Wam się kiedyś. 

***

1. I covered the actual painting with the bubble wrap from the both sides.
1. Pokryłam obraz folią bąbelkową z obu stron.

***
2. The bubble wrap was attached to the painting by the protective film usage. Nothing should move over the mixed media painting because turbulences (while shipping) could detach its fragile elements.
2. Folia bąbelkowa była przytwierdzona do obrazu za pomocą foli ochronnej. Nic nie powinno poruszać się po obrazie wykonanym techniką mediów mieszanych - wstrząsy (podczas transportu) mogłoby uszkodzić delikatne elementy.


***
3. Painting was placed in the customised, handmade bag. The bag was made of very thick recycled material, with silky padding.
3. Obraz został umieszczony w szytej na miarę, ręcznie robionej torbie. Torba została wykonana z bardzo grubego materiału z recyklingu, z jedwabistym wyściełaniem.

***
4. To the painting I attached the Certificate of Authenticity. This document describes the painting details and includes the artist name + his/her signature. It this case it's in English and Polish language.
4. Do obrazu dodałam Certyfikat Autentyczności. Ten dokument w detalach opisuje obraz i zawiera imię artysty + jego/jej podpis. W tym przypadku jest w języku Polskim i Angielskim.***
5. This is how the customised bag for a painting looks like.
5. Tak wygląda szyta na miarę torba.

***
 6. The painting and bag were protected with another plastic cover to prevent them from the water damage.
6. Obraz i torba były chronione przez kolejną plastikową torbę, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.

***
7. The empty space left on the carton box was filled with more pieces of bubble wrap.
7. Pusta przestrzeń, pozostawiona w kartonie, została wypełniona kolejnymi warstwami folii bąbelkowej.

***
8. The whole box was covered with another foil layer and with the packaging paper.
8. Cały karton został pokryty kolejną warstwą folii i papieru do pakowania.


***
9. The package was covered with 'FRAGILE', 'HANDLE WITH CARE', 'DO NOT BAND' text on each side.
9. Na wysyłce napisałam teksty takie jak 'FRAGILE' (pl. kruche), 'HANDLE WITH CARE' (pl. ostrożnie), 'DO NOT BAND' (pl. nie zginaj).


***

*the shipping cost of this painting to EU countries is about 40€
*koszt wysyłki tego obrazu do krajów UE to około 40€


***

BLUSHCURIOSITY: Backstage

0 comments
As promised yesterday, I am posting some backstage photographs from the CURIOSITY creation. The painting is so big that my easel was way to small to handle it. The canvas for CURIOSITY is recycled from my old painting. The F-BOOK had a strong meaning but I was not happy with the result. 
You can read about F-BOOK here: click
Tak jak wczoraj obiecałam, dzisiaj pokazuję zdjęcia z procesu tworzenia CURIOSITY. Obraz jest tak duży, że moja sztaluga okazała się o wiele za mała, aby go utrzymać. Płótno CURIOSITY pochodzi z mojego starego obrazu. F-BOOK miał silne znaczenie, ale nie byłam zadowolona z uzyskanego rezultatu. 
Jeżeli chcesz poczytać o F-BOOK: klik.

***

Old painting left a lot of marks on the canvas what created an interesting texture. On the right upper corner of the picture you can see my sexy, homey sock ;p // 
Stary obraz pozostawił wiele znaków na płótnie, co stworzyło ciekawą fakturę. W lewym, górnym rogu obrazu widać moją sexy, domową skarpetę ;pTIP: If you want to cover dark colour with brighter (here Ochre)- you have to mix the colour with the white paint. // 
WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz pokryć ciemny kolor jaśniejszym (tu Ochra) - zmieszaj jaśniejszą farbę z białą.Who said that artist are messy? Everything in the best order. Half done painting. //
Kto powiedział, że artyści są bałaganiarzami? Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Obraz w połowie zrobiony.For the first time since I started to paint I made a sketch before touching the canvas. // 
Po raz pierwszy, odkąd zaczęłam malować zrobiłam szkic przed dotknięciem płótna.Trying to puzzle out how to place the gauze on canvas.  // Próbuję rozwikłać jak umieścić gazę na płótnie.Paying attention to all details. // Zwracając uwagę na wszystkie szczegóły.Result: CURIOSITY // Rezultat: CURIOSITYCURIOSITY

0 comments
Today, I want to introduce to you my new painting. The name of the work is CURIOSITY. This work is inspired by my latest trip to Canary Islands, which are one of my favourite places. Fuerteventura is the island that I most often visit - its harsh environment consists of sand and stones, all surrounded by the clear ocean. If you would like and want to learn how the island looks - check my post from 2012: click.
It has been a while since I got so strong inspiration. I am very happy with the result and I want to thank to my friends Hanka, Aura and my family - people who strongly believe in my painting talent, and with whom I spoke recently about it.
Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam mój nowy obraz. Nazwa pracy to CURIOSITY.
Ta praca inspirowana jest moim ostatnim wyjazdem na Wyspy Kanaryjskie, które są jednym z moich ulubionych miejsc. Fuerteventura jest wyspą, którą odwiedzam najczęściej - jej surowe środowisko składa się z piasku i kamieni, a wszystko otacza przejrzysty ocean.  Jeżeli masz ochotę i chcesz dowiedzieć się jak wyspa wygląda, odsyłam Cię do postu z 2012 roku: klik.
Minęło trochę czasu odkąd dostałam tak silną inspirację. Jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego mojej pracy i chcę podziękować moim znajomym Hance, Aurze i mojej rodzinie - ludziom, którzy wierzą w mój talent malarski, i z którymi ostatnio rozmawiałam na ten temat. 


CURIOSITY (2016) 
Acrylic with gauze on canvas 100 x 70 cm / unframed
Farby akrylowe + gaza na płótnie 100 x 70 cm / nieobramowany
This work is slightly different than the rest of my Abstract Paintings - I have a new signature which combines my new initials E K v D ♥.
Ta praca jest nieco inna niż reszta moich abstrakcyjnych obrazów - mam nowy podpis, który łączy wszystkie moje inicjały E K v D ♥.Tomorrow, I am going to post some backstage photos on the blog :D
Jutro wrzucę kilka zdjęć 'zza kulis' na bloga :D

e m i r e l l a

EN: Thank you for visiting my personal blog. Text is bilingual (English and Polish). You can find here posts about photography, painting, video, graphics and things which involve my/others creativity. I am looking forward to your comments and suggestions.

PL: Dziękuję za odwiedzenie mojego osobistego bloga. Tekst jest dwujęzyczny (angielski i polski). Możesz znaleść tutaj posty o fotografii, malarstwie, wideo, grafice i tym, co wiąże się z moją/innych kreatywnością. Na co dzień mieszkam w Finlandii. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze i sugestie.
 

e m i r e l l a

e m i r e l l a

Total Pageviews /// Liczba odsłon